Zdjęcie lotnicze
JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE
POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH
Wnętrze kościoła
ODWIEDŹ BOGA W JEGO ŚWIĄTYNI
ON CZEKA TU NA CIEBIE
previous arrow
next arrow

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zapytanie ofertowe 2/2023)

Dotyczy:  zapytania ofertowego nr 2/2023 z dnia 15.12.2023 r. na wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANA DACHU DOMU FURTIANA ZESPOŁU POKAMEDULSKIEGO W WIGRACH dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/7733/PolskiLad na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Suwałki.

Roboty budowlane eremu tarasu dolnego (erem 2, 3-7) - etap II Zespołu pokamedulskiego w Wigrach 2023

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa 6.000.000,00 PLN

Zadanie: Roboty budowlane eremu tarasu dolnego (erem 2, 3-7) - etap II Zespołu pokamedulskiego w Wigrach

Realizacja inwestycji ma na celu ochronę i zachowanie dziedzictwa kultury, którym jest zespół pokamedulski w Wigrach, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A 3, decyzją WKZ znak: KL WKZ 534/3/d/79 z dnia 09.02.1979r. Zgodnie z opinią PWKZ obecny stan zachowania budynków wymaga przeprowadzenia szeregu prac budowlanych, ponieważ budynki są zawilgocone (brak izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych), brak kontrolowanego zagospodarowania wód opadowych, tynki murów obwodowych zaczęły ulegać stopniowej destrukcji, nastąpiły głębokie uszkodzenia w licu ceglanym, a piwnice są wtórnie zasypane.

Zapytanie ofertowe nr 2/2023 z dn. 15.12.2023 r. parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach zaprasza do składania ofert na wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH "Wymiana dachu Domu Furtiana Zespołu pokamedulskiego w Wigrach" dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/7733/PolskiLad na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Suwałki.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zapytanie ofertowe 1/2023)

Wigry, 20.11.2023 r.

Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach
Wigry 11; 16-402 Suwałki

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:  zapytania ofertowego nr 1/2023 z dnia 10.10.2023 r. na wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH EREMU TARASU DOLNEGO (NR 1) WRAZ Z ZMUREM OPOROWYM OD STRONY POŁUDNIOWEJ ZESPOŁU POKAMEDULSKIEGO W WIGRACH dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/5661/PolskiLad na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Suwałki.

Inauguracja organów piszczałkowych w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach 18-19.11.2023

W dniach 18-19 listopada 2023 roku w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach odbędzie się uroczysta inauguracja nowych organów piszczałkowych. Organizatorzy wydarzenia zaplanowali prelekcję o poszczególnych etapach prac nad instrumentem, dwa koncerty muzyki klasycznej oraz ceremonię poświęcenia organów.

Podczas II Wojny Światowej zarówno Klasztor Pokamedulski w Wigrach, jak i zabytkowe organy uległy zniszczeniu. Na przestrzeni lat udało się dokonać rekonstrukcji budynków klasztornych i odnowić znaczną część kompleksu. Natomiast instrument organowy nie został odbudowany – większość piszczałek prawdopodobnie została wykradziona i przetopiona na amunicję, a cały mechanizm dźwiękowy i znaczna część prospektu zostały bezpowrotnie zniszczone.

Fundacja ORLEN wspiera projekt "Rewitalizacja centrum Kulturalnego Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach" 2023


Fundacja ORLEN przekazała w 2023 r. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach darowiznę w kwocie 550 tys. zł, na realizację projektu „Rewitalizacja centrum kulturalnego Pokamedulskiego klasztoru w Wigrach” polegającego na montażu organów na chórze kościoła.

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA: 9:00 12:00; VI-IX: 19:00(X-V: 15:00)

W Maćkowej Rudzie: 10:30.

W TYGODNIU: 7:30 (ADWENT: 7:00) i 18:30.

WSZYSTKIE NABOŻEŃSTWA

..ciut statystyki..

  • Odsłon artykułów 917679
  • Zakładki 27

logo Fundacji WIGRY PRO

Fundacja WIGRY PRO

Informacje o zwiedzaniu Klasztoru, klasztorny Refektarz - czyli nasza kuchnia oraz noclegi.

EremWigierski

Nasz profil na twitterze

 

Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Oficjalny profil na facebook.

mb.jpg
Shadow