Sakrament małżeństwa

UWAGA: od 1 czerwca 2020 r. przygotowania do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w diecezjach polskich reguluje Dekret ogólny o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno - duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego wydany przez Konferencję Episkopatu Polski.

Zachęcamy narzeczonych do zapoznania się z tym dokumentem!


Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się nie później niż trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. Świadectwo Chrztu świętego (jeżeli miał miejsce poza naszą parafią) nie starsze niż 3 miesiące i Bierzmowania.
  2. Świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
  3. Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim.
  4. Aktualne dowody osobiste.
  5. Odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny sześć miesięcy).
  6. W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych (akt zgonu małżonka) wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.
  7. Jeżeli żadne z narzeczonych nie jest z parafii Wigry, a tu chcieliby zawrzeć związek małżeński, powinni najpierw uzyskać pisemną zgodę od księdza Proboszcza parafii narzeczonego lub narzeczonej na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii (licencja) i przedstawić ten dokument podczas zgłoszenia zamiaru zawarcia ślubu kościelnego.