Sakrament Chrztu świętego

Sprawowany jest w naszej parafii zasadniczo w niedziele podczas Mszy św. o godz. 12:00 po uprzednim ustaleniu terminu.

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. Akt urodzenia dziecka.
 2. Kandydaci na rodziców chrzestnych muszą być praktykującymi katolikami i spełniać podstawowe warunki:
  1. ukończone 16 lat;
  2. przyjety Sakrament Bierzmowania;
  3. brak przeszkód w przyjmowaniu sakramentu Eucharystii (np. rozwód, związek cywilny, wspólne życie bez ślubu, akt wystąpienia z Kościoła itp.)
 3. Chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi.
 4. Osoby spoza parafii mogą prosić o chrzest swego dziecka w naszym kościele tylko po uzyskaniu pisemnej zgody z parafii swego zamieszkania. UWAGA! Dotyczy to także osób, które, choć posiadają zameldowanie w domu rodzinnym na terenie parafii Wigry, to realnie stale przebywają poza jej terenem.
 5. Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu z rodzicami.