Zdjęcie lotnicze
JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE
POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH
2022 Jesień - rekolekcje
Wnętrze kościoła
ODWIEDŹ BOGA W JEGO ŚWIĄTYNI
ON CZEKA TU NA CIEBIE
previous arrow
next arrow

„Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej” (J 2,1).

Tematem naszych rekolekcji małżeńskich tym razem będzie małżeństwo w świetle wydarzeń w Kanie Galilejskiej. To wydarzenie opisane w Ewangelii Świętego Jana Apostoła będzie nam służyć, aby pogłębić naszą więź z Chrystusem i Jego Niepokalaną Matką, a w ten sposób odkryć na nowo dar i tajemnicę Sakramentu małżeństwa. Zapraszamy na piękne wzgórze wigierskie do naszego pokamedulskiego klasztoru, aby zaczerpnąć na nowo siłę duchową w ciszy, w modlitewnej atmosferze maryjnej. Przyjdź i przekonaj się, że Pan Jezus i Jego Niepokalana Matka naprawdę czekają tutaj na Ciebie, aby Cię umocnić i utwierdzić w miłości małżeńskiej i w wierze.*

„Wysłuchaj mnie, o Panie”! (1 Krl 19,37)

Tegoroczne ogólnopolskie rekolekcje dla kapłanów będą bazować na dziejach proroka Eliasza. Przez pryzmat jego doświadczeń spojrzymy na tożsamość kapłańską, tak jak ją określa Chrystus za przyczyną Kościoła. Korzystając z wielowiekowej tradycji Ojców Kościoła i przykładów świętych nasze biblijne rekolekcje kapłańskie będą służyć do umocnienia i odnowienia naszej kapłańskiej posługi. Będziemy to czynić w duchu maryjnym i w atmosferze modlitewnej w miejscu uświęconym obecnością świętego Jana Pawła II oraz kamedułów, którzy spędzili w Wigrach 132 lata.*     

Wigierskie Spotkania Biblijne 2022

(pierwszy wtorek miesiąca)

2022 - NAJBLIŻSZE TERMINY 4.I /1.II / 1.III / 5.IV / 4.V. / 7.VI / 5.VII / 2.VIII / 6.IX / 4.X  / 3.XI / 6.XII

Zapraszamy na konferencje biblijną, podczas której są omówione sukcesywnie fragmenty Ewangelii św. Mateusza. Konferencje mają na celu pogłębienia wiedzy biblijnej za przyczyną lektury Pisma św. w świetle tradycji i nauczania Kościoła. Konferencje zawierają liczne odniesienia do dzisiejszych problemów i mają na celu umocnienie wiary. Rozpoczynamy Mszą świętą o godz. 18:30, a po niej konferencja.*

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA: 9:00 12:00;
(X - V: 15:00); VI - IX: 19:00.

W Maćkowej Rudzie: 10:30.

W TYGODNIU: 7:30 (ADWENT: 7:00) i 18:30.

Wszystkie Nabożeństwa.

Z galerii (2)

Z galerii (3)

logo Fundacji WIGRY PRO

Fundacja WIGRY PRO

Informacje o zwiedzaniu Klasztoru, klasztorny Refektarz - czyli nasza kuchnia oraz noclegi.

EremWigierski

Nasz profil na twitterze


Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Oficjalny profil na facebook.

mb.jpg
Shadow