JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE
POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH
ODWIEDŹ BOGA W JEGO ŚWIĄTYNI
ON CZEKA TU NA CIEBIE
previous arrow
next arrow
Slider

2019 - NAJBLIŻSZE TERMINY - 8.01; 5.02; 5.03; 2.04; 7.05; 4.06; 2.07; 6.08.

Od czasu pontyfikatu świętego Jana Pawła II Pismo święte cieszy się co raz większym zainteresowaniem wśród wiernych. Adhortacja Benedykta XVI o słowie Bożym (Verbum Domini) oraz jego arcydzieło Jezus z Nazaretu utwierdzają nas w przekonaniu, że w słowie Bożym posiadamy niewyczerpalny skarb, który pomaga nam lepiej zrozumieć, jaki jest sens i cel naszego życia. Ten fakt zostaje wyraźnie potwierdzony przez Ojca świętego Franciszka w jego adhortacji Apostolskiej Evangelii gaudium o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie.

„Duch Święty zstąpi na Ciebie” (Łk 1,35).

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa rozwija się dzięki uświęceniu tych, którzy podejmują stałą modlitwę w intencji wszystkich dzieł diecezji ełckiej poleconych przez Księdza Biskupa. W tym roku będziemy pogłębiać nasze zrozumienie darów Ducha Świętego na podstawie ich obecności w życiu Najświętszej Maryi Panny.*

„Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam" (Rdz 1,26).

Rekolekcje biblijne dla Wydziału Duszpasterstwa Rodzin mają na celu odnowienie szacunku dla daru życia. Jako tło będzie nam służyć początek Księgi Rodzaju wraz z Adoracją Najświętszego Sakramentu i modlitwą do naszej Niepokalanej Matki. Wzgórze wigierskie, gdzie świat przyrody przypomina o Bogu, który jest Dawcą życia, to dobre miejsce dla odnowienia swojej wdzięczności za dar życia i za opatrzność Bożą.*

Całe nasze życie jest przygotowaniem na spotkanie z Chrystusem, gdy powoła nas z tego świata do siebie. Bez względu na to, ile czasu nam zostało na ziemi – czy to 60, czy 40, czy 20, czy 5 lat, czy może tylko dni – wszyscy musimy się zastanowić, z czym staniemy przed Chrystusem, gdy nam przyjdzie przedstawić sprawozdanie ze swojego życia? Biorąc jako myśl przewodnią wybrane przypowieści Pana Jezusa w Ewangeliach zobaczymy, jak Chrystus pragnie nas przygotować na Sąd Boży. Weź udział w tych rekolekcjach, aby pogłębić swoją katolicką wiarę i stanąć w prawdzie przed sobą oraz Bogiem.*

„Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie” (Pwt 5,7).

Katolicki przedsiębiorca ma do dyspozycji zasoby, jakimi obdarza go Pan Jezus za przyczyną Kościoła, aby nie zapominać, że wszystko, co otrzymaliśmy pochodzi od Boga. Pokusy tego świata odciągają nas od władzy Bożej nad światem w stronę złudzeń, które niszczą obraz Boży w nas. Przybądź na wzgórze wigierskie, aby pod opieką Matki Bożej wsłuchać się w głos Boży i odnowić swoją wiarę. Czas spędzony tutaj umocni Cię w miłości do Boga i bliźniego, abyś mógł wrócić do swoich codziennych zajęć z odnowionym i bardziej Bożym spojrzeniem na życie i na codzienne obowiązki.*

„Wstań, idź do Niniwy” (Jon 1,2).

Rekolekcje bazujące na Księdze Jonasza pokażą, w jaki sposób posługa dziennikarza w służbie prawdzie może być okazją do pięknej współpracy z Panem Jezusem. W obliczu różnych trudności i pokus, trzeba nabrać duchowych sił i mądrości Bożej, aby nasza wiara mogła być tarczą i pokarmem w celu lepszego wpływu na społeczeństwo. Przybądź do Wigier, aby na miejscu uświęconym obecnością kamedułów oraz św. Jana Pawła II utwierdzić się w wierze i stać się lepszym narzędziem w rękach Chrystusa.*

„Danielu, sługo Boga żywego, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów”? (Dn 6,21).

Tegoroczne rekolekcje kapłańskie będą stanowiły spojrzenie na powołanie kapłańskie przez pryzmat proroka Daniela. Co nam może ten prorok powiedzieć o cechach potrzebnych kapłanowi pragnącemu świętości? Zapraszamy wszystkich kapłanów na wzgórze wigierskie, aby tu podziękować za dar powołania i wsłuchać się w słowo Boże pod opieką Niepokalanej Matki Kościoła.

„Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości” (Tb 8,7).

Podczas naszych rekolekcji małżeńskich będziemy rozważać wybrane zagadnienia z Księgi Tobiasza. Przyjdź i zaczerpnij mądrości ze słowa Bożego, aby odkryć na nowo zamysł i wolę Bożą dla życia małżeńskiego opartego na katolickiej wizji małżeństwa. Zaczerpnij z wielkiej ciszy i spokoju na wzgórzu wigierskim, aby pod opieką Niepokalanej Matki Kościoła umocnić swoją wiarę i małżeńską miłość w duchu nauczania św. Jana Pawła II, wielkiego Apostoła małżeństwa i rodziny.*

„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty” (Kpł 11,44).

Co to znaczy być świętym mężem i świętą żoną? Co to znaczy być świętymi rodzicami? Niewiele osób zadaje sobie to pytanie - ani w czasie narzeczeństwa, ani w małżeństwie. A jednak jest to pytanie podstawowe, które wynika z naszej katolickiej tożsamości, z miłości Pana Jezusa do nas i naszej miłości do Niego. Jakże wiele zależy szczęście w małżeństwie od jakości naszej wiary i od jej rozwoju! Przybądź na wzgórze wigierskie, aby zawierzyć swoje przyszłe małżeństwo Matce Najświętszej Niepokalanej i odkryć na nowo wiarę, którą otrzymałeś na Chrzcie św. Nasze rekolekcje dla narzeczonych spełniają wszystkie wymagania stawiane przez Kościół do przygotowania zawarcia Sakramentu Małżeństwa, wraz z uczestnictwem w poradni rodzinnej.*

REMONTY

projekt MK kosciol 2 1200

Kalendarium

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA: 9:00 i 12:00
(czerwiec-wrzesień dodatkowo o 19:00).

W Maćkowej Rudzie: 10:30.

W TYGODNIU: 7:30 (ADWENT: 7:00) i 18:30.

Wszystkie Nabożeństwa.

logo Fundacji WIGRY PRO

Fundacja WIGRY PRO

Informacje o zwiedzaniu Klasztoru, klasztorny Refektarz - czyli nasza kuchnia oraz noclegi.

EremWigierski

Nasz profil na twitterze


Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Oficjalny profil na facebook.

Shadow
Slider