Zdjęcie lotnicze
JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE
POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH
Wnętrze kościoła
ODWIEDŹ BOGA W JEGO ŚWIĄTYNI
ON CZEKA TU NA CIEBIE
previous arrow
next arrow

Roboty budowlane eremu tarasu dolnego (erem 2, 3-7) - etap II Zespołu pokamedulskiego w Wigrach 2023

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa 6.000.000,00 PLN

Zadanie: Roboty budowlane eremu tarasu dolnego (erem 2, 3-7) - etap II Zespołu pokamedulskiego w Wigrach

Realizacja inwestycji ma na celu ochronę i zachowanie dziedzictwa kultury, którym jest zespół pokamedulski w Wigrach, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A 3, decyzją WKZ znak: KL WKZ 534/3/d/79 z dnia 09.02.1979r. Zgodnie z opinią PWKZ obecny stan zachowania budynków wymaga przeprowadzenia szeregu prac budowlanych, ponieważ budynki są zawilgocone (brak izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych), brak kontrolowanego zagospodarowania wód opadowych, tynki murów obwodowych zaczęły ulegać stopniowej destrukcji, nastąpiły głębokie uszkodzenia w licu ceglanym, a piwnice są wtórnie zasypane.

Konieczność przeprowadzenia prac remontowych wynika z potrzeby zatrzymania zaawansowanych i nadal postępujących procesów destrukcyjnych pierwotnej substancji zabytkowej. Obecny stan techniczny obiektu zagraża nie tylko budynkom ale również bezpieczeństwu osób tam przebywającym. Planowane prace są konieczne do wykonania w trybie pilnym, aby uratować cenny zabytkowy obiekt przed nieodwracalnym zniszczeniem.

Zakres rzeczowy inwestycji dotyczy II etapu robót budowlanych (rozpoczętych w 2022r.) przy eremie tarasu dolnego zabytkowego Zespołu pokamedulskiego w Wigrach i obejmie prace eremu nr 2 i II etap eremów 3-7:

a) Erem nr 2:

 • Wnętrza: odbicie tynków, wykucie otworów drzwiowych, uzupełnienie ścianek i zamurowań otworów w ścianach, wykonanie poziomej izolacji, zabezpieczenie pęknięć murów klamrami i zaprawą, położenie tynków renowacyjnych, udrożnienie i sprawdzenie kanałów wentylacyjnych, montaż drzwi wewnętrznych; rozebranie podłóg, legarów, podłoża z betonu, odgrzybianie stropów ceglanych, roboty przeciwwilgociowe, przeciwwodne; wymiana drzwi wewnętrznych, obróbki;
 • Dach: rozebranie pokrycia dachowego, gąsiorów, ołacenia dachu, wymiana i wzmocnienie krokwi, deskowanie połaci, impregnacja, położenie łat i pokrycie dachówką, wykonanie obróbek blacharskich, zawieszenie rynien;
 • Elewacja: odbicie tynków, naprawa murów, impregnacja murów, wykonanie pilastrów i murów ogniowych wraz z obróbką i rurami spustowymi;
 • Piwnice: wykopy, naprawa uszkodzonej powierzchni, oczyszczenie, wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej;
 • Instalacja sanitarna: zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, drenażowej i nawodnienia;
 • Instalacja elektryczna: demontaż starej instalacji i tablic; montaż rozdzielnicy PZ i TB2; montaż instalacji gniazdkowej i opraw;

b) Eremy nr 3,4,5,6,7:

 • Położenie tynków renowacyjnych, montaż drzwi wewnętrznych;
 • Podłogi: położenie podkładu z betonu, położenie płytek;
 • Roboty przeciwwilgociowe, przeciwwodne;
 • Naprawa murów, impregnacja murów, wykonanie pilastrów i murów ogniowych wraz z obróbką i rurami spustowymi;
 • Zagospodarowanie nawierzchni terenu;
 • Sanitarne: montaż  sterowania, wyposażenia, nawodnienia;
 • Elektryczne: montaż wyposażenia rozdzielnicy PZ i TB (szafa RACK 12U); montaż instalacji gniazdowej i opraw.

Podobne wpisy...

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA: 9:00 12:00; VI-IX: 19:00(X-V: 15:00)

W Maćkowej Rudzie: 10:30.

W TYGODNIU: 7:30 (ADWENT: 7:00) i 18:30.

WSZYSTKIE NABOŻEŃSTWA

..ciut statystyki..

 • Odsłon artykułów 895783
 • Zakładki 27

logo Fundacji WIGRY PRO

Fundacja WIGRY PRO

Informacje o zwiedzaniu Klasztoru, klasztorny Refektarz - czyli nasza kuchnia oraz noclegi.

EremWigierski

Nasz profil na twitterze

 

Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Oficjalny profil na facebook.

mb.jpg
Shadow