Zdjęcie lotnicze
JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE
POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH
Wnętrze kościoła
ODWIEDŹ BOGA W JEGO ŚWIĄTYNI
ON CZEKA TU NA CIEBIE
previous arrow
next arrow

Roboty budowlane w części podziemnej eremu tarasu dolnego wraz z murem oporowym 2023

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa 1.800.000,00 PLN

Zadanie: Roboty budowlane w części podziemnej eremu tarasu dolnego (5 domków) wraz z murem oporowym Zespołu pokamedulskiego w Wigrach

Celem robót jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kultury, którym jest zespół pokamedulski w Wigrach, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych z dnia 09.02.1979 r. Zgodnie z opinią PWKZ obecny stan zachowania obiektu wymaga przeprowadzenia szeregu prac budowlanych, min. odtworzenie wtórnie zasypanych piwnic, aby zachować najbardziej historyczną część zespołu klasztornego i w przyszłości udostępnić do zwiedzania w formie muzeum. Konieczność przeprowadzenia prac remontowych wynika z potrzeby zatrzymania zaawansowanych i nadal postępujących procesów destrukcyjnych pierwotnej substancji zabytkowej. Obecny stan techniczny obiektu zagraża nie tylko budynkom ale również bezpieczeństwu osób tam przebywającym. Planowane prace są konieczne do wykonania w trybie pilnym, aby uratować cenny zabytkowy obiekt przed nieodwracalnym zniszczeniem.

Zakres prac:

  • odsłonięcie poprzez wykopy istniejących fundamentów i reliktów;
  • wykonanie niezbędnych przemurowań  lica muru po usunięciu zniszczeń, w tym wtórnego płaszcza ceglanego z uwidocznieniem wszystkich zasypanych reliktów m.in. okien, sklepień zachowanych pod ziemią.
  • uzupełnienie brakujących części murów i  zabezpieczenie wszystkich fundamentów. Zabezpieczenie układu konstrukcyjnego.
  • wzmocnienie muru podziemnego i ściany fundamentowe, piwniczne oraz połączenie wtórnych ścian nadziemnych z reliktami ukrytymi pod ziemia.
  • wykonanie dodatkowych stropów i podciągów fundamentowych nad reliktami znajdującymi się pod ziemią w celu zabezpieczenia ich przed zimą i warunkami atmosferycznymi.
  • wykonanie niezbędnych izolacji przeciwwilgociowych termozgrzewalnych i termicznych
  • wykonanie wentylacji grawitacyjnej odsłoniętych piwnic, celem osuszenia i zabezpieczenia odsłoniętych reliktów.
  • uzupełnienie izolacji p. wodnej i p. wilgociowej o niezbędny drenaż.

Podobne wpisy...

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA: 9:00 12:00; VI-IX: 19:00(X-V: 15:00)

W Maćkowej Rudzie: 10:30.

W TYGODNIU: 7:30 (ADWENT: 7:00) i 18:30.

WSZYSTKIE NABOŻEŃSTWA

..ciut statystyki..

  • Odsłon artykułów 895715
  • Zakładki 27

logo Fundacji WIGRY PRO

Fundacja WIGRY PRO

Informacje o zwiedzaniu Klasztoru, klasztorny Refektarz - czyli nasza kuchnia oraz noclegi.

EremWigierski

Nasz profil na twitterze

 

Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Oficjalny profil na facebook.

mb.jpg
Shadow