Zdjęcie lotnicze
JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE
POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH
Wnętrze kościoła
ODWIEDŹ BOGA W JEGO ŚWIĄTYNI
ON CZEKA TU NA CIEBIE
previous arrow
next arrow
Spotkanie Komitetu Honorowego Jubileuszu 350-lecia przybycia Kamedułów nad Wigry

Spotkanie Komitetu Honorowego Jubileuszu 350-lecia przybycia Kamedułów nad Wigry

„Perła Suwalszczyzny” – pokamedulski klasztor w Wigrach – obchodzi w tym roku 350. rocznicę przybycia Kamedułów nad Wigry. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli Biskup Ełcki i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dnia 21 lutego 2018 r. w pokamedulskim klasztorze w Wigrach odbyło się spotkanie Komitetu Honorowego niniejszych uroczystości. Na zaproszenie ks. dr. Jacka Nogowskiego – Prezesa Fundacji Wigry Pro i Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego poczęcia NMP w Wigrach – wzięli w nim udział: bp Jerzy Mazur SVD – Biskup Ełcki, p. Bogdan Dyjuk – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, p. Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk, p. Szczepan Ołdakowski – Starosta Suwalski, p. Tadeusz Chołko – Wójt Gminy Suwałki, p. dr Jarosław Borejszo – Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego, p. dr Maciej Ambrosiewicz – Dyrektor Muzeum Wigier w Starym Folwarku, a także ks. dr Ryszard Sawicki, ks. Łukasz Kordowski i ks. Adam Łosiewski.

Obchody Jubileuszu 350-lecia przybycia Kamedułów nad Wigry zostaną uroczyście zainaugurowane 1 maja br. o godz. 9.30 sesją naukową poświęconą bogatej historii Eremu Wyspy Wigierskiej powstałego na bazie fundacji królewskiej Jana Kazimierza. Prelegenci pochylą się nad duchowością wigierskich pustelników, a także ich oddziaływaniem religijnym, kulturowym i gospodarczym na obszarze dzisiejszej ziemi suwalskiej, augustowskiej i sejneńskiej. Podejmą próbę odczytania aktualnych wyzwań pokamedulskiego klasztoru w Wigrach jako miejsca ciszy i odpoczynku św. Jana Pawła II oraz współczesnych pielgrzymów i turystów.

Centralnym punktem uroczystości jubileuszowych będzie dziękczynna Msza św. w wigierskiej świątyni sprawowana o godz. 12.00 pod przewodnictwem Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura. Po Eucharystii będzie miało miejsce poświęcenie Domu Królewskiego i Kaplicy Kanclerskiej, które zostały odrestaurowane w ramach projektu „Pokamedulski klasztor w Wigrach kolebką dziedzictwa kulturowego Suwalszczyzny”.

Po wspólnej modlitwie i poświęceniu budynków będzie czas na agapę, a także liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym czy rekreacyjnym. Komitet organizacyjny podjął pracę nad ich szczegółowym programem związanym nie tylko z datą 1 maja, albowiem znajdą one kontynuację w planowanym kalendarzu imprez zbliżającego się letniego sezonu turystycznego.

ks. Ryszard Sawicki

fot. ks. Łukasz Kordowski fot. ks. Łukasz Kordowski


Źródło: http://diecezja.elk.pl.

Podobne wpisy...

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA: 9:00 12:00; X-V: 15:00(VI-IX: 19:00)

W Maćkowej Rudzie: 10:30.

W TYGODNIU: 7:30 (ADWENT: 7:00) i 18:30.

WSZYSTKIE NABOŻEŃSTWA

..ciut statystyki..

  • Odsłon artykułów 851632
  • Zakładki 27

logo Fundacji WIGRY PRO

Fundacja WIGRY PRO

Informacje o zwiedzaniu Klasztoru, klasztorny Refektarz - czyli nasza kuchnia oraz noclegi.

EremWigierski

Nasz profil na twitterze

 

Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Oficjalny profil na facebook.

mb.jpg
Shadow