Zdjęcie lotnicze
JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE
POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH
Wnętrze kościoła
ODWIEDŹ BOGA W JEGO ŚWIĄTYNI
ON CZEKA TU NA CIEBIE
previous arrow
next arrow
Zaproszenie na Jubileusz 350-Lecia Przybycia Kamedułów na Wigry

Zaproszenie na Jubileusz 350-Lecia Przybycia Kamedułów na Wigry

Pokamedulski Klasztor w Wigrach z XVII wieku jest jednym z najważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski i Europy. Wpisany jest do rejestru zabytków, który posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną, religijną oraz naukową. Fundacja Wigierska na rzecz kamedułów została ustanowiona przez króla Jana Kazimierza dnia 6 stycznia 1667 r. Był to okres po potopie szwedzkim. Jak podają przekazy historyczne, intencją i życzeniem króla było, by kameduli w wigierskich ostępach modlitwą i pracą przyczynili się do odwrócenia od Rzeczpospolitej licznych nieszczęść i wojen. A więc modlitwa za Ojczyznę stała u samych początków Wigier i stanowiła jakby duchowy fundament tego miejsca.

Obecnie klasztor położony jest na półwyspie w centrum Wigierskiego Parku Narodowego dlatego jest licznie odwiedzany. Przez Wigry przebiega szlak św. Jakuba, który od 1993 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO oraz dwa szlaki papieskie (Szlak Papieski Tajemnice Światła Ełk-Wigry oraz Kajakowy Szlak Papieski Tajemnice Zawierzenia Wigry-Studzieniczna). Ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności miał fakt przebywania na Wigrach Ojca świętego Jana Pawła II, dlatego Ks. Bp Jerzy Mazur powołał Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji oraz Fundację Wigry Pro.

Tegoroczne obchody roku jubileuszowego wpisują się w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i związane są z organizacją wydarzeń na płaszczyźnie patriotycznej, religijnej, kulturalnej, naukowej oraz turystycznej. Uroczyste obchody rozpocznie sesja naukowo-historyczna poświęconej Ojcom Kamedułom. W kolejnych miesiącach planowane są wydarzenia promujące dziedzictwo kulturowe (koncerty muzyki poważnej, różnego rodzaju warsztaty, jarmark wigierski, dożynki wojewódzkie) oraz rozpowszechniające turystykę i edukację (spływ kamedulski, rajd rowerowy, dzień ratowania życia, zawody wędkarskie).


1 MAJA 2018

UROCZYSTE OTWARCIE OBCHODÓW JUBILEUSZU
350-LECIA PRZYBYCIA KAMEDUŁÓW NA WIGRY

Konferencja naukowa: 
Dialog przeszłości z teraźniejszością i przyszłością

Prowadzący: ks. dr Ryszard Sawicki

9.00   –  Rejestracja uczestników, herbata/kawa

9.30 – Otwarcie konferencji - J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur SVD, Biskup Ełcki

9.40  – Kongregacja Pustelników Kamedułów Góry Koronnej i jej eremy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
- ks. prof. UKSW dr hab. Józef Łupiński

10.00  – Konwent kamedułów wigierskich i jego oddziaływanie religijne, kulturowe i gospodarcze na obszarze dzisiejszej Suwalszczyzny
- ks. dr Ryszard Sawicki

10.20 – Pytania słuchaczy i dyskusja

10.35 – Dziedzictwo materialne i niematerialne kamedułów wigierskich
– dr Maciej Ambrosiewicz

10.55 –  Aktualne wyzwania pokamedulskiego klasztoru w Wigrach jako miejsca ciszy i odpoczynku św. Jana Pawła II oraz przybywających pielgrzymów i turystów
- ks. mgr Łukasz Kordowski

11.15 – Pytania słuchaczy i dyskusja

11.30 –  Zakończenie konferencji

Uroczystość poświęcenia

12.00 – Msza św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura

13.00  –  Poświęcenie Domu Królewskiego i Kaplicy Kanclerskiej

14.00 –  Agapa (Refektarz Domu Królewskiego)

15.00 – Atrakcje wigierskie (muzeum, statek, kajaki, rowery)

19.00 – Koncert

 

Patronat honorowy:

Biskup Ełcki
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Podobne wpisy...

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA: 9:00 12:00; X-V: 15:00(VI-IX: 19:00)

W Maćkowej Rudzie: 10:30.

W TYGODNIU: 7:30 (ADWENT: 7:00) i 18:30.

WSZYSTKIE NABOŻEŃSTWA

..ciut statystyki..

  • Odsłon artykułów 868751
  • Zakładki 27

logo Fundacji WIGRY PRO

Fundacja WIGRY PRO

Informacje o zwiedzaniu Klasztoru, klasztorny Refektarz - czyli nasza kuchnia oraz noclegi.

EremWigierski

Nasz profil na twitterze

 

Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Oficjalny profil na facebook.

mb.jpg
Shadow