Zdjęcie lotnicze
JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE
POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH
Wnętrze kościoła
ODWIEDŹ BOGA W JEGO ŚWIĄTYNI
ON CZEKA TU NA CIEBIE
previous arrow
next arrow
Komunikat Ełckiej Kurii Diecezjalnej 24.03.2020

Komunikat Ełckiej Kurii Diecezjalnej 24.03.2020

Przewielebni Kapłani,
Drodzy Wierni

 1. W związku z najnowszym rozporządzeniem władz cywilnych od jutra, tj. od 25 marca, we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Ograniczona też zostaje możliwość wychodzenia z domu i udział w jakichkolwiek zgromadzeniach.

  Proszę informować na bieżąco parafian i przestrzegać zarządzeń państwowych, możliwe są sankcje finansowe za niestosowanie się do wskazań. Mszy św. nie należy rozciągać w czasie, a gdy są nałożone intencje, należy odprawić Mszę św. jedna po drugiej. Na drzwiach kościoła należy umieścić informację o tym, że wewnątrz na modlitwie nie może przebywać naraz więcej niż 5 osób. W utrzymaniu porządku może pomóc organizowanie wejścia do kościoła bocznymi drzwiami a nie głównymi.

 2. W łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem (patrz – wczorajszy Komunikat), który prosił wszystkich chrześcijan o zjednoczenie się na modlitwie oraz zawierzenie Bogu i Matce Najświętszej całego świata, Biskup Ełcki,  Biskup Jerzy Mazur w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca br. odprawi Msze św. w intencji oddalenia zagrożenia koronawirusem, w intencji chorych, umierających oraz personelu medycznego, kapłanów i wolontariuszy, którzy wspomagają potrzebujących (Katedra Ełcka – godz. 12.00; Sanktuarium w Studzienicznej – godz. 15.00). Po Mszach świętych Biskup Ełcki uroczystym Aktem Zawierzenia odda w opiekę Matki Najświętszej Diecezję Ełcką.

  Zachęcamy wszystkich wiernych do duchowej łączności i wspólnej modlitwy w domach w tym czasie.

 3. Na najbliższe dni proszę przyjąć także poniższe zarządzenia Biskupa Ełckiego:

  1. Obowiązek przystąpienia do sakramentu pokuty i Komunii św. wielkanocnej rozciągnięty jest na czas do Niedzieli Trójcy Świętej (7 czerwca 2020). Każdy wierny może rozłożyć to zobowiązanie w czasie. Zachęca się jednak wiernych i kapłanów do korzystania ze spowiedzi świętej i organizowania jej w każdym czasie, szczególnie przed Świętami, bez gromadzenia wiernych w jednym czasie i zachowując bezpieczne odległości w kolejkach do spowiedzi. Wierni są zachęcani do indywidualnego kontaktowania się z duszpasterzami. Biskup Ełcki zezwolił, by sakrament pokuty sprawowany był także poza konfesjonałem. Przy zachowaniu prywatności i zasad bezpieczeństwa sakrament można sprawować w kościele, kaplicy, w zakrystii, w salce katechetycznej, w biurze parafialnym lub innym godnym miejscu. Zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów.

  2. Przyjmowanie Komunii Św. odbywa się we wskazany dotychczas sposób. Zachęca się w tym szczególnym czasie zagrożenia do przyjmowania Komunii św. na rękę – ręka lewa podtrzymywana przez prawą, po otrzymaniu Komunii prawą ręką wkładamy hostię do ust i spożywamy przed kapłanem; w pierwszej kolejności do Komunii św. podchodzą ci, którzy będą przyjmować ją na rękę; następnie wierni, którzy przyjmują Komunię do ust; w każdym przypadku w kolejce do Komunii należy zachować bezpieczny odstęp między osobami.

   Wierni, którzy pozostają w domach i są w stanie łaski uświęcającej, zachęceni są do przyjmowania Komunii św. duchowej wymagającej skupienia i wyrażającej pragnienie zjednoczenia z Panem Jezusem.

   Do odwołania zawieszona zostaje posługa nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św., zaś odwiedziny Chorych z Komunią w I piątek miesiąca będą możliwe tylko na wyraźną prośbę Wiernych.

  3. Ceremonie pogrzebowe będą sprawowane tylko wg III stacji obrzędu Pogrzebu, na cmentarzu, przy udziale najbliższej rodziny osoby zmarłej. Msza św. pogrzebowa bez trumny powinna być sprawowana w dniu pogrzebu lub innym dniu, po ustaleniu z rodziną. Obowiązuje limit uczestniczących do 5 osób. O tych zarządzeniach należy poinformować rodzinę przy załatwianiu formalności pogrzebowych; należy uczulić, by nie zapraszać na pogrzeb osób zza granicy, a jeśli jest to najbliższa rodzina, powinni zachować izolację od innych osób i nie sprowadzać zagrożenia zarażeniem.

 4. Na Celebracje Wielkiego Tygodnia i dni Paschalne zostanie przygotowany oddzielny Komunikat.

Z wyrazami jedności i ufności w Panu

ks. Marcin Maczan
kanclerz Kurii

Podobne wpisy...

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA: 9:00 12:00; VI-IX: 19:00(X-V: 15:00)

W Maćkowej Rudzie: 10:30.

W TYGODNIU: 7:30 (ADWENT: 7:00) i 18:30.

WSZYSTKIE NABOŻEŃSTWA

..ciut statystyki..

 • Odsłon artykułów 917657
 • Zakładki 27

logo Fundacji WIGRY PRO

Fundacja WIGRY PRO

Informacje o zwiedzaniu Klasztoru, klasztorny Refektarz - czyli nasza kuchnia oraz noclegi.

EremWigierski

Nasz profil na twitterze

 

Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Oficjalny profil na facebook.

mb.jpg
Shadow