Zdjęcie lotnicze
JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE
POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH
Wnętrze kościoła
ODWIEDŹ BOGA W JEGO ŚWIĄTYNI
ON CZEKA TU NA CIEBIE
previous arrow
next arrow

Wskazania Biskupa Ełckiego odnośnie przeżywania nabożeństw Wielkiego Tygodnia i uroczystości paschalnych

Każda miłość musi być próbowana i doświadczana. Ale gdy wytrwa, doczeka się nagrody – zwycięskiej radości. Każda miłość prawdziwa musi mieć swój Wielki Piątek… Jeśli więc miłujemy naprawdę, trwajmy wiernie tak, jak trwała na Kalwarii Maryja z niewiastami i ufajmy Skończy się Wielki Piątek, przyjdzie Wielka Sobota i triumf Wielkie Niedzieli!
Kard. Stefan Wyszyński

Drodzy Wierni,
Czcigodni Bracia w Kapłaństwie,

mijają kolejne dni Wielkiego Postu, naznaczone szczególnym trudem przeżywania naszej religijności w odosobnieniu, dla dobra siebie i innych. Z serca dziękuję za odpowiedzialność i zrozumienie tego szczególnego czasu wyrzeczenia. Dziękuję kapłanom za odważne podejmowanie wysiłków duszpasterskich, za umożliwianie Wiernym, w trudniejszych warunkach, łaski Sakramentu Pojednania, modlitwy i Eucharystii przy zmniejszonej liczbie uczestników. Zbliżające się dni Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy także będziemy musieli przeżyć przy zachowaniu ograniczeń i norm wskazanych przez Watykańskie Dykasterie oraz przez Episkopat Polski.

1. Penitencjaria Apostolska wystosowała dekret udzielający odpustów zupełnych poszczególnym wiernym - tekst Dekretu umieszczony jest na stronie internetowej Episkopatu i Diecezji Ełckiej; będzie również ogłaszany w Radio 5.

2. Dekretem z 14 marca br. aż do dowołania udzieliłem Wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Ełckiej dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. Jednocześnie zalecam, aby osoby korzystające z dyspensy uczestniczyły we Mszy św. transmitowanej w mediach publicznych lub internecie. Zachęcam do osobistej i rodzinnej modlitwy i bardzo o nią proszę. Zanośmy do Boga stałą intencję uwolnienia świata od zagrożenia, módlmy się za siebie nawzajem, za personel medyczny, za kapłanów i wolontariuszy.

Przypominam zachętę, by każdego dnia o godz. 15:00 modlić się w domach Koronką do Bożego Miłosierdzia, a o 20:30 łączyć się z kapłanami i osobami konsekrowanymi na modlitwie różańcowej.

3. Caritas Diecezji Ełckiej oprócz stałego wspomagania poprzez parafialne Zespoły Caritas rodzin potrzebujących, organizuje akcję „Paczka bezdotykowa”. W parafiach wolontariusze będą przekazywali przygotowane wcześniej paczki żywnościowe dla starszych i potrzebujących, którzy nie powinni wychodzić z domów. Do akcji można włączyć się poprzez posługę wolontariatu, lub składając ofiary na zakup kolejnych paczek. Więcej informacji na stronie internetowej oraz telefonicznie u duszpasterzy parafii.

4. Wielki Tydzień

Niedzielę Palmową przeżywamy bez procesji z palmami, odwołane zostają spotkania Młodzieży.

Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane – zachęcam, by łączyć się duchowo z celebracjami kościelnymi poprzez transmisje na żywo. Księży proboszczów zachęca się usilnie do organizowania transmisji w mediach społecznościowych i ogłoszenia ich terminów swoim wiernym, by mogli łączyć się duchowo ze swoimi duszpasterzami. Liczba wiernych w kościołach – do 5 osób. W Wielkim Tygodniu szczególnie zachęcam do częstej medytacji nad Słowem Bożym w naszych rodzinach, korzystajmy z Pisma św., czytajmy teksty biblijne zwłaszcza dotyczące Męki Pańskiej.

Wielki Czwartek

– Msza Krzyżma będzie sprawowana w Katedrze Ełckiej bez udziału wiernych.

– Msza Wieczerzy Pańskiej sprawowana będzie w Katedrze i kościołach parafialnych. Nie stosuje się podczas Mszy św. obrzędu umycia nóg. Po Mszy św. Najświętszy Sakrament pozostaje w Tabernakulum – nie buduje się „ciemnicy” ani „Ołtarza adoracji”. Zachęcam w tym dniu do szczególnej modlitwy za Kapłanów. Zachęcam do czytania Pisma św., a zwłaszcza opisu ustanowienia Eucharystii – proszę, by czynili to Ojcowie rodzin.

Wielki Piątek

– Nabożeństwo pasyjne w kościołach z adoracją Krzyża poprzez ukazanie, bez podchodzenia i ucałowania. Drogi Krzyżowe przeżywane mogą być w domach poprzez transmisje medialne. W domach zachęcam również do Adoracji krzyża, przy zapalonych świecach oraz do czytania Pisma św., a zwłaszcza opisu Męki Pańskiej – proszę, by czynili to Ojcowie rodzin.

– w kościołach będzie możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim w godzinach wieczornych, lub przez całą noc, a także w ciągu dnia w Wielką Sobotę

Wielka Sobota i Niedziela Wielkanocna

– rezygnujemy ze wspólnotowego poświęcenia pokarmów wielkanocnych w kościołach. Zachęcam do skorzystania z przygotowanego tekstu Obrzędu poświęcenia posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, gdzie wierni sami modlą się w rodzinach; obrzęd znajduje się na stronie internetowej Episkopatu, Diecezji Ełckiej oraz u Duszpasterzy

– możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim w ciągu dnia

– Msza Wigilii Paschalnej – bez uroczystej procesji z Paschałem; liturgia chrzcielna z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych;

– zamiast procesji rezurekcyjnej kapłan może udzielić błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem od drzwi kościoła

– w Niedzielę Wielkanocną, jeśli zajdzie taka potrzeba, będą sprawowane dodatkowe Msze św., by umożliwić udział wiernym, którzy zechcą przyjść do kościoła – przy zachowaniu ograniczeń liczby wiernych i odpowiednich dystansach w ławkach między wiernymi.

5. Udzielanie sakramentów Chrztu św. czy Małżeństwa pozostawia się roztropności Księży Proboszczów wg ustaleń z zainteresowanymi; chrzest św. w tym czasie powinien być udzielany poza Mszą św.; do rozważenia duszpasterzy i rodziców pozostaje kwestia przeniesienia w czasie uroczystości I Komunii św. lub zorganizowanie jej w kilku grupach; w późniejszym czasie, w miarę potrzeby zostaną wydane szczegółowe wytyczne odnośnie I Komunii św.

6. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w kolejną rocznicę ustanowienia Diecezji Ełckiej, w Katedrze pw. św. Wojciecha w Ełku i w Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej złożyłem uroczysty Akt zawierzenia naszej Diecezji i wszystkich przebywających Matce Najświętszej.

Sercem i modlitwą towarzyszę wszystkim naszym Wiernym prosząc o wytrwanie w wierze, odnowę wewnętrzną i oddalenie wszelkich niebezpieczeństw duchowych i fizycznych. Niech Chrystus dźwigający Krzyż naszych słabości i grzechów podtrzymuje nas i prowadzi do chwały Nieba, a Jego błogosławieństwo niech nam stale towarzyszy.

+ Jerzy Mazur
Biskup Ełcki

Ełk 27.III.2020 r.

Podobne wpisy...

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA: 9:00 12:00; VI-IX: 19:00(X-V: 15:00)

W Maćkowej Rudzie: 10:30.

W TYGODNIU: 7:30 (ADWENT: 7:00) i 18:30.

WSZYSTKIE NABOŻEŃSTWA

..ciut statystyki..

  • Odsłon artykułów 895769
  • Zakładki 27

logo Fundacji WIGRY PRO

Fundacja WIGRY PRO

Informacje o zwiedzaniu Klasztoru, klasztorny Refektarz - czyli nasza kuchnia oraz noclegi.

EremWigierski

Nasz profil na twitterze

 

Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Oficjalny profil na facebook.

mb.jpg
Shadow