Zdjęcie lotnicze
JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE
POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH
Wnętrze kościoła
ODWIEDŹ BOGA W JEGO ŚWIĄTYNI
ON CZEKA TU NA CIEBIE
previous arrow
next arrow
List Pasterski Biskupa Ełckiego przed rozpoczęciem Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej

List Pasterski Biskupa Ełckiego przed rozpoczęciem Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej

W czasie Wielkiego Postu stajemy przed Jezusem Chrystusem Ukrzyżowanym, by rozważać Jego cierpienie i śmierć na krzyżu. Stojąc pod krzyżem Chrystusa, uczymy się mądrości, która płynie z krzyża i wołamy: „Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!”. Uczymy się miłości, którą obdarzył nas Bóg, oddając życie za nas.

O tej miłości Boga Ojca do człowieka Jezus Chrystus mówił podczas nocnej rozmowy z Nikodemem, jak słyszeliśmy w Ewangelii: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Jest to najpiękniejsze i najbardziej pocieszające stwierdzenie w Piśmie Świętym, bo ukazuje świat, który Bóg stworzył i go kocha, a przede wszystkim miłuje człowieka i pragnie jego zbawienia.

Jezus tak jak Nikodemowi tak dzisiaj nam przekazuje najważniejsze przesłanie: „Kto we Mnie wierzy, nie podlega potępieniu”. Jesteśmy wzywani do wiary w Jezusa Chrystusa, który „do końca nas umiłował” i po zmartwychwstaniu pozostał z nami – szczególnie w Eucharystii pod postacią chleba i wina.

W naszej diecezji przygotowujemy się do Kongresu Eucharystycznego, dlatego pozwólcie, że w tym liście pasterskim wprowadzę Was w jego ideę i cel oraz poproszę o modlitwę i zaangażowanie w wydarzenia kongresowe.

1. KONGRESY EUCHARYSTYCZNE ODNOWIENIEM WIARY W OBECNOŚĆ CHRYSTUSA W EUCHARYSTII

Idea organizowania Kongresów Eucharystycznych zrodziła się we Francji w drugiej połowie XIX wieku jako odpowiedź na trudne czasy po rewolucji francuskiej, a także na wpływy masonerii. Kongresy zrodziły się jako wielkie manifestacje chrześcijan, których celem było umocnienie oraz odnowienie więzi z Chrystusem obecnym w Eucharystii. Katolicy chcieli podkreślić swą obecność w życiu publicznym, gdy religię i chrześcijan z tej przestrzeni zaczęto usuwać.

Pomysł zorganizowania Kongresu Eucharystycznego powstał wśród ludzi świeckich, oczywiście kierowanych przez kapłanów. Pierwszy odbył się w Lille w 1881 roku, zorganizowany przez Emilię Tamisier i jej  kierownika duchowego św. Piotra Eymarda, nazwanego „Apostołem Eucharystii”. U podstaw zorganizowania pierwszego i następnych kongresów była wiara, że Eucharystia ma moc odnowienia Kościoła i przemiany świata oraz przekonanie, że Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie należy oddawać cześć i uwielbienie.

W ostatnich latach także w naszej diecezji zauważamy, jak przetacza się potężny walec dechrystianizacji. Widzimy, jak są ośmieszane wartości chrześcijańskie, ośmieszani ludzie praktykujący swoją wiarę, jak u wielu ochrzczonych osłabła wiara w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii albo całkowicie ją utracili. Ten kryzys jeszcze bardziej uwidocznił się w czasie covidowej pandemii naznaczonej lękiem i zamknięciem, a przez to szukaniem Boga tylko za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

Zauważamy również, że praktykowanie wiary poprzez uczestniczenie we Mszach Świętych niedzielnych i w święta zmniejsza się, a także maleje liczba przystępujących do Komunii Świętej. Papież Grzegorz Wielki powiedział: „Wierni od nas odchodzą, a my milczymy”. W diecezji ełckiej nie chcemy milczeć, pragniemy szukać nowych dróg i metod ukazywania miłości Boga do człowieka, zwracać uwagę na Jego obecność wśród nas – szczególnie w Eucharystii. Jezus Chrystus pozostał z nami, by pobudzać do życia w Nim i dla Niego, by umacniać nas do pokonywania wszelkich zagrożeń i trudności.

Eucharystia jest darem miłości i naszym najpiękniejszym skarbem, który odkrywamy, uczestnicząc we Mszy Świętej, adorując Najświętszy Sakrament, czy klęcząc przed tabernakulum. Z wiarą powtarzajmy za św. Janem Marią Vianneyem: „On jest tu”.

2. KONGRES EUCHARYSTYCZNY DIECEZJI EŁCKIEJ

Stojąc przed wspomnianymi wyzwaniami i szukając dróg pozytywnej na nie odpowiedzi, a przede wszystkim wsłuchując się w głos Ducha Świętego, pragnę zaprosić wszystkich diecezjan, duchownych i świeckich, a także przybywających na terenie naszej diecezji do eucharystycznej odnowy i ożywienia eucharystycznej żarliwości poprzez Kongres Eucharystyczny.

Uroczysta inauguracja Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej będzie miała miejsca 28 marca, w Wielki Czwartek, w czasie Mszy Krzyżma Świętego w katedrze. Kongres potrwa dwa i pół roku, zakończymy go 4 czerwca 2026 roku w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Hasłem Kongresu będą słowa obietnicy Jezusa danej Apostołom i nam przed Wniebowstąpieniem: „JA JESTEM Z WAMI”.

Kongres zostanie podzielony na trzy etapy. Pierwszy etap: od Wielkiego Czwartku do końca roku 2024, drugi etap: cały rok 2025 i trzeci etap: rok 2026 do Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli do 4 czerwca. W czasie pierwszego etapu będziemy przeżywać wydarzenia kongresowe bardziej na poziomie parafialnym, czyli w parafiach. Kongresowe dni centralne każdego etapu będą od Wigilii Zesłania Ducha Świętego do Uroczystości Bożego Ciała.

3. KONGRES CZASEM ŁASKI DLA DIECEZJI

Kongres Eucharystyczny jest czasem łaski i szansą dla Kościoła ełckiego – wezwaniem do odnowienia wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Sakramencie Ołtarza i ożywienia naszych relacji z Bogiem obecnym w Eucharystii.Zapraszam Was, Drodzy Bracia i Siostry, do czynnego w nim udziału. Niech stanie się on wielką wspólną modlitwą duchownych i świeckich, dziękczynieniem za Eucharystię, za szafarzy Eucharystii, wypraszaniem łaski powołania kapłańskiego dla ludzi młodych, szukaniem nowych dróg i sposobów głoszenia Ewangelii, odnową kultu eucharystycznego w parafiach.

Pragniemy, by Eucharystia stawała się siłą inspirującą do wypełniania misji głoszenia Ewangelii o zbawieniu i służenia bliźnim, szczególnie chorym, samotnym i potrzebującym. Pomóżmy powrócić do Chrystusa tym, którzy się od Niego oddalili. Ten cel osiągniemy poprzez uczestniczenie we Mszach św., przyjmowaniu Komunii świętej, trwaniu na adoracji przed najświętszym Sakramentem a także poprzez formacje eucharystyczną.

Zachęcam Was, Bracia i Siostry, poznawajcie wartość Eucharystii, odnawiajcie relacje z Chrystusem, ożywiajcie Wasze życie eucharystyczne i pomagajcie innym spotykać się z Bogiem. Szczególnie Wy, Drodzy Rodzice, pomagajcie dzieciom spotykać się z Chrystusem na Mszach Świętych. Do poznawania wartości Eucharystii pragnę zachęcić Was słowami św. Teresy od Dzieciątka Jezus: „Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, to służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościoła”. Natomiast jako zachętę do adoracji przywołuję słowa św. Jana Pawła II: „Największe zło świata możemy pokonać mocą adoracji eucharystycznej”. W ten sposób zwyciężajcie więc każde zło.

Zachęcam Was do pogłębiania wiedzy na temat realnej i rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii poprzez zagłębianie się w Słowo Boże, uczestniczenie w seminariach, konferencjach, katechezach i spektaklach eucharystycznych oraz indywidualną lekturę. Dawajcie świadectwo Waszej żywej wiary poprzez udział w wydarzeniach kongresowych w parafiach, w procesjach eucharystycznych, nabożeństwach oraz koncertach uwielbienia.

Drodzy Młodzi, pragnę zachęcić Was do poznania Waszego rówieśnika, piętnastolatka, geniusza komputerowego, który ukochał Eucharystię – bł. Carla Acutisa. On spędzał dużo czasu z Jezusem, zwłaszcza na Mszy Świętej, w której uczestniczył codziennie, modlił się przed tabernakulum, a potem ogłaszał wszystkim słowami i gestami miłości, że „Bóg nas kocha i zawsze na nas czeka”. Pamiętaj, Jezus Cię kocha i czeka na Ciebie, bo powiedział: „Ja jestem z wami”.

Niech w całej naszej diecezji trwa wielka modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w intencjach Kongresu. Proszę o nią także chorych i cierpiących o ofiarowanie swoich cierpień w kongresowych intencjach.

Trwajmy razem z Maryją, Matką Kościoła, Patronką naszej Diecezji i prośmy Ją, by nas prowadziła w czasie Kongresu i wołajmy: Maryjo, Niewiasto Eucharystii, prowadź, bo Ty znasz drogę do Jezusa. Prośmy Patronów Kongresu, by wypraszali nam moc Ducha Świętego, by „Eucharystia stawała się naszą autostradą do nieba”. Niech ta modlitwa i to wołanie nas przemienia.

Z serca wszystkim błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Bp Jerzy Mazur SVD

Podobne wpisy...

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA: 9:00 12:00; VI-IX: 19:00(X-V: 15:00)

W Maćkowej Rudzie: 10:30.

W TYGODNIU: 7:30 (ADWENT: 7:00) i 18:30.

WSZYSTKIE NABOŻEŃSTWA

..ciut statystyki..

  • Odsłon artykułów 917734
  • Zakładki 27

logo Fundacji WIGRY PRO

Fundacja WIGRY PRO

Informacje o zwiedzaniu Klasztoru, klasztorny Refektarz - czyli nasza kuchnia oraz noclegi.

EremWigierski

Nasz profil na twitterze

 

Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Oficjalny profil na facebook.

mb.jpg
Shadow