Zdjęcie lotnicze
JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE
POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH
2022 Jesień - rekolekcje
Wnętrze kościoła
ODWIEDŹ BOGA W JEGO ŚWIĄTYNI
ON CZEKA TU NA CIEBIE
previous arrow
next arrow

Kolejny krok w procesie beatyfikacyjnym ks. Kazimierza Hamerszmita

29 listopada 2019 roku Watykańska Kongregacja ds. Świętych wydała dekret potwierdzający ważność procesu beatyfikacyjnego na poziomie diecezjalnym w sprawie Sługi Bożego ks. Kazimierza Hamerszmita. Ta decyzja oznacza, że przeprowadzone na etapie diecezjalnym dochodzenia odnośnie życia, heroiczności cnót, sławy świętości i znaków Sługi Bożego zostały wiernie zachowane wszystkie normy i procedury prawne.

Kolejnym etapem w procesie będzie wyznaczenie przez Stolicę Apostolską Relatora, pod którego kierunkiem zostanie napisane Positio, czyli szczegółowe opracowanie dowodzące heroiczności cnót kandydata na ołtarze. Następnie Watykańskie Komisje: Teologów i Kardynałów ocenią materiał i przy pozytywnej weryfikacji, Kongregacja będzie mogła wydać Dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego, ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita. Aby dopełnić wymagań prawa kościelnego, do beatyfikacji Sługi Bożego niezbędny będzie cud, czyli szczególny znak łaski Bożej przez wstawiennictwo ks. Kazimierza Hamerszmita.

Ks. Marcin Maczan
kanclerz Kurii

Sługa Boży Ks. Kazimierz Aleksander Hamerszmit, ur. 12.02.1916 r. we wsi Kołaki Kościelne k/Zambrowa. Święcenia kapłańskie: Łomża, 30.04.1939 r. W latach 1940-1945 – więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych, m.in. Dachau. Posługa duszp. po powrocie do kraju: Grajewo, Augustów, Ostrołęka, Łomża i Suwałki. W latach 1965-1986 administrator i proboszcz parafii św. Aleksandra w Suwałkach. Zmarł w Suwałkach 05.02.1996 r. w opinii świętości. W lokalnym środowisku cieszył się wielkim szacunkiem, postrzegany jako człowiek dobroci i życzliwości. Jego gorliwość apostolska przejawiała się m.in. w ogromnym zaangażowaniu w głoszenie Słowa Bożego, umiłowaniu konfesjonału, trosce o katechizowanie dzieci i młodzieży, a także w trosce o biednych, chorych i ludzi w podeszłym wieku.

Modlitwa o beatyfikację Ks. Kazimierza Hamerszmita

Boże, pełen dobroci i miłosierdzia, Ty w osobie Jezusa Chrystusa dałeś wszystkim ludziom na ziemi najwspanialszy wzór życia w miłości. Twój sługa Ksiądz Kazimierz Hamerszmit żył miłością i ukazał swoim życiem, że komunia z Tobą objawia się poprzez trwanie w łasce uświęcającej, spełnianie w cichości dobrych uczynków i zgadzanie się z Twoją wolą, nawet w chwilach upokorzenia i cierpienia. Dla większej chwały Twojego majestatu i dla mojego duchowego pożytku, za jego wstawiennictwem udziel mi łaski………………….….., o którą Cię pokornie proszę. Spraw, aby Ks. Kazimierz dostąpił chwały ołtarzy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
(Imprimatur – Biskup Ełcki, bp Jerzy Mazur; Nr 27/2017)

Wiadomości o otrzymanych łaskach prosimy zgłaszać do: Ełcka Kuria Diecezjalna, 19-300 Ełk, Pl. Katedralny 1

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA: 9:00 12:00;
(X - V: 15:00); VI - IX: 19:00.

W Maćkowej Rudzie: 10:30.

W TYGODNIU: 7:30 (ADWENT: 7:00) i 18:30.

Wszystkie Nabożeństwa.

..ciut statystyki..

  • Odsłon artykułów 653991
  • Zakładki 28

logo Fundacji WIGRY PRO

Fundacja WIGRY PRO

Informacje o zwiedzaniu Klasztoru, klasztorny Refektarz - czyli nasza kuchnia oraz noclegi.

EremWigierski

Nasz profil na twitterze


Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Oficjalny profil na facebook.

mb.jpg
Shadow