Zdjęcie lotnicze
JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE
POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH
Wnętrze kościoła
ODWIEDŹ BOGA W JEGO ŚWIĄTYNI
ON CZEKA TU NA CIEBIE
previous arrow
next arrow
Słowo Pasterskie Biskupa Ełckiego na Święta Wielkanocne 2023

Słowo Pasterskie Biskupa Ełckiego na Święta Wielkanocne 2023

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Święta wielkanocne to święta zmartwychwstania Pana. Chrystus zmartwychwstał i ukazał się najpierw niewiastom, a później wielokrotnie apostołom. Jezus ukazując się przerażonym i przygnębionym apostołom, pozdrowił ich słowami: „Pokój wam!”. Były to pierwsze słowa, jakie wypowiedział do nich po zmartwychwstaniu. Pokój Chrystusowy jest pierwszym darem Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego jako owoc Jego męki, śmierci i zmartwychwstania.

Teraz te słowa w kontekście wojny w Ukrainie znaczą dla nas jeszcze więcej niż w latach spokoju. W tym roku przyjmujemy je zupełnie inaczej, kiedy za naszą granicą trwa niesprawiedliwa wojna i giną niewinni ludzie, a także zagrożony jest pokój w Ojczyźnie. Dlatego wsłuchajmy się bardziej uważnie w to pozdrowienie Chrystusa: „Pokój wam!” i przyjmijmy je z otwartym sercem oraz zastanówmy się głębiej nad jego treścią.

„Pokój wam!” – te słowa Jezusa streszczają całe Jego przesłanie. One przemieniły świat, tworząc nową rzeczywistość ustanowioną przez samego Boga. Te słowa są powtarzane w liturgii każdego dnia, a szczególnie brzmią w Wielkanoc i przypominają nam, że On, Zmartwychwstały Chrystus, żyje, jest z nami i pragnie obdarzać nas darem pokoju.

2. Jezus także i dzisiaj pozdrawia nas słowami: „Pokój wam!” i dodaje: „Nie lękajcie się!”. A my w duchu wiary prośmy Pana, by nas przeniknęła moc tych słów, by nas przeniknął pokój Chrystusowy, byśmy trwali z Bogiem w pokoju. Przyjąć dar Chrystusowego pokoju, to przyjąć Jego sposób myślenia, wartościowania, odczuwania i postępowania. Obyśmy umocnieni pokojem Chrystusowym mogli wyzbyć się strachu, lęku i odważnie z podniesioną głową, bez cienia wątpliwości stawali się ludźmi pokoju, świadkami Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Św. Jan Paweł II uczył nas: „Im bardziej trudny staje się «pokój», tym bardziej Kościół – my wszyscy – czujemy się powołani do służenia mu «w uczynku i prawdzie»”. W mocy Ducha Świętego przyjmijmy pokój Chrystusowy do serca jako wartość i dzielmy się nim z innymi, poczynając od najbliższych – w domu, pracy, miejscu przebywania. Ten dar pokoju wypraszajmy dla Ukrainy i innych miejsc, gdzie trwają wojny i prześladowania.

3. W czasie Świąt Wielkanocnych wejdźmy w pokój z Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa, a szczególnie łaskę Jego sakramentów. Jezus kierując do nas to pozdrowienie – życzenie nadziei i radości – daje nam swój pokój, ukazując znaki bolesnej męki, a szczególnie przebity bok, z którego wypływa cenny dar pokoju i Bożego miłosierdzia. Pokoju, którego nie może dać nikt inny tylko sam Bóg. Papież Benedykt XVI tak mówił: „Im większy pokój łączy nas z Bogiem, tym głębszy pokój jest w nas samych i tym bardziej możemy obdarzać się także pokojem nawzajem”.

Drodzy Diecezjanie i przebywający na terenie naszej diecezji życzę Wam żywej i mocnej wiary w Zmartwychwstanie Pańskie. Niech wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego, spotkanie z Nim szczególnie w Eucharystii rodzi w Was pokój i umacnia na drodze czynienia pokoju. Wtedy będziemy mogli odnieść do siebie to piękne zdanie z Kazania na górze: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi” (Mt 5,9).

Wszystkich Was zapewniam o modlitewnej pamięci przed Zmartwychwstałym Panem i z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Jerzy Mazur, SVD Biskup Ełcki

Podobne wpisy...

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA: 9:00 12:00; X-V: 15:00(VI-IX: 19:00)

W Maćkowej Rudzie: 10:30.

W TYGODNIU: 7:30 (ADWENT: 7:00) i 18:30.

WSZYSTKIE NABOŻEŃSTWA

..ciut statystyki..

  • Odsłon artykułów 851710
  • Zakładki 27

logo Fundacji WIGRY PRO

Fundacja WIGRY PRO

Informacje o zwiedzaniu Klasztoru, klasztorny Refektarz - czyli nasza kuchnia oraz noclegi.

EremWigierski

Nasz profil na twitterze

 

Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Oficjalny profil na facebook.

mb.jpg
Shadow