JEDNE Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE

POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH

ODWIEDŹ BOGA W JEGO ŚWIĄTYNI

ON CZEKA TU NA CIEBIE

arrow
arrow

Ze strony www.facebook.com/PracowniaOrangeMackowaRuda/

Głosowanie na pracownię Orange w Maćkowej Rudzie!

"Projekt zakłada stworzenie w miejscowości Maćkowa Ruda, położonej nad rzeką Czarną Hańczą, multimedialnej pracowni dla dzieciaków, w której będą realizowane projekty lokalne związane z ochroną przyrody, tradycją, muzyką i kuchnią regionu. Wszystko przy wykorzystaniu technologii. We wsi oraz okolicznych miejscowościach położonych nad rzeką nie ma już szkół. Nie ma miejsc, w których dzieci mogłyby się integrować, rozwijać i zdobywać umiejętności, które rozbudzą pasję, przydadzą się w pracy. Dlatego dla naszej społeczności pracownia będzie centrum spotkań, pomysłów i rozwoju.

Głosować trzeba codziennie, raz dziennie od dziś do 20.10. Konkurencja jest mocna. Musimy zdobyć ok. 40 tys. głosów. Bez szerokiego poparcia, będzie to nieosiągalne." (z fb projektu)

Więcej informacji na stronie: www.facebook.com/PracowniaOrangeMackowaRuda.

Głosujemy tutaj: pracownieorange.wp.pl/glosowanie/one,1,2,178,mackowa-ruda.html.

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA!

Komunikaty i informacje

Transmisja internetowa I Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej

Zapraszamy w sobotę 21.X.2017 o godzinie 9:00 na transmisję internetową I Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej - Stacja Dorosłych w telewizji internetowej Salve TV, lub bezpośrednio w serwisie YOUTUBE:

Wtorki z Biblią - 3.10.17

We wtorek 3 października br. po mszy św. w wigierskim kościele, która rozpoczęła się o 18:30, odbyło się kolejne już spotkanie w cyklu Wigierskie wtorki biblijne.

Na spotkaniu ks. dr Jacek Stefański omówił kolejny fragment z Ewangelii św. Mateusza, tym razem Mt 4,23-25. Prowadzący zwrócił uwagę na kolejność działań Pana Jezusa i na miejscowości, z których przybywały tłumy, aby słuchać nauczania Pana Jezusa i otrzymać uzdrowienie. Głównym zaś tematem było przybliżenie znaczenia oraz funkcji synagogi w czasach Pana Jezusa. Została też podjęta tematyka modlitwy żydowskiej, z którą Pan Jezus mógł się zetknąć od dzieciństwa.

W drugiej części spotkania poświęconej dyskusji zostały podjęte takie tematy jak idea odbudowy Świątyni Jerozolimskiej oraz kapłaństwo Starego Przymierza. Na koniec wszyscy zostali zachęceni do tego, aby w ramach przygotowania na następne spotkanie przeczytać fragment Mt 5,1-12 odnośnie ośmiu błogosławieństw.

W związku z uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, następne spotkanie odbędzie się nie w pierwszy wtorek listopada a 14 listopada po Mszy św. o 18:30.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego poznawania Pisma świętego!

List pasterski K.E.P. zapowiadający XVII Dzień Papieski 8.10.2017 r.


IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ!

Umiłowani w Chrystusie Panu!
Siostry i Bracia!

W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić XVII Dzień Papieski. Jego hasło brzmi: Idźmy naprzód z nadzieją! Zostało ono zaczerpnięte ze słów zawartych w przesłaniu, które na przełomie tysiącleci skierował do Kościoła św. Jan Paweł II (NMI, 58). Dzisiaj, po 16 latach, słowa te nie straciły niczego ze swej aktualności. Nadal są dla nas bardzo trafnym przynagleniem. Tym bardziej, że jesteśmy ubogaceni przeżyciem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 roku i związaną z nimi wizytą papieża Franciszka w naszej Ojczyźnie. Ponadto zakończyliśmy obchody Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski, podczas którego dziękowaliśmy Bogu za dar wiary obecny w naszej Ojczyźnie od ponad tysiąclecia. Znajdujemy się w jakimś sensie w sytuacji analogicznej do tej po zakończeniu obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, kiedy św. Jan Paweł II ogłosił List Apostolski Novo Millenio Ineunte zawierający wezwanie: Idźmy naprzód z nadzieją! Każdy jubileusz jest bowiem nie tylko wspomnieniem i uczczeniem rocznicy, ale nade wszystko otwarciem nowej perspektywy dla wiary. Chciejmy więc na nowo usłyszeć dziś wezwanie do prawdziwie chrześcijańskiej nadziei.

Czytaj więcej: List pasterski K.E.P. zapowiadający XVII Dzień Papieski 8.10.2017 r.

21.10: Stacja Dorosłych w ramach I Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej

PRZEWIELEBNI KSIĘŻA, KATECHECI I WSPÓLNOTY PARAFIALNE

W roku jubileuszu 25-lecia istnienia diecezji ełckiej przeżywamy I Kongres Misyjny – „Idźcie i głoście”. Dotychczas odbyła się już Stacja Dziecięca i Stacja Młodzieżowa. Dnia 21 października 2017 r. przeżywać będziemy ostatnią stację, którą będzie Stacją Dorosłych. Wydarzenie to stanowi doskonałą okazję do jeszcze większego zaangażowania i umisyjnienia naszych serc, rodzin, wspólnot parafialnych i całej diecezji.

Gorącym sercem zapraszam Czcigodnych, Księży, Katechetów, Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, wszystkie Wspólnoty, Stowarzyszenia i poszczególne Ruchy kościelne oraz wszystkich wiernych naszej diecezji do wspólnego przeżywania Stacji Dorosłych w ramach I Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej.

Kongres Misyjny – Stacja Dorosłych rozpocznie się Mszą św. o godzinie 9.00 w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego w Ełku. Po Mszy św., manifestując „Kościół w drodze”, przejdziemy do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. św. M. M. Kolbe 11, 19-300 Ełk ), gdzie odbędzie się spotkanie ewangelizacyjno-misyjne. Telemostem połączymy się również z misjonarzami i misjonarkami, posługującymi w krajach misyjnych. Spotkanie zakończy się nabożeństwem Koronki do Bożego Miłosierdzia ok. godz. 15.30.

Pragnę także zachęcić Was do kontynuowania tej stacji kongresowej we wszystkich parafiach w niedzielę (22 października), która jest Niedzielą Misyjną. Mam nadzieję, że poprzez ten Kongres Misyjny przeżywany w Ełku i w parafiach, rozpalimy w sobie zapał misyjny oraz dokona się „nawrócenie misyjne” w naszych parafiach, wspólnotach, ruchach kościelnych, rodzinach
i w całej diecezji. Bądźmy kreatywni w przeżywaniu Niedzieli Misyjnej w parafiach.

W oczekiwaniu na wspólne świętowanie, zapewniam o modlitwie i błogosławię.

Bp Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki

Czytaj więcej: 21.10: Stacja Dorosłych w ramach I Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej

Komunikat Biskupa Ełckiego dotyczący Inicjatywy „Różaniec Do Granic”

Trwamy w jubileuszowym roku objawień w Fatimie. Szczególną sposobnością do realizowania wezwania Matki Bożej jest ogólnopolska inicjatywa „Różaniec do granic”. W sobotę, 7 października, otoczymy modlitwą różańcową całą naszą ojczyznę, aby modlić się w intencji naszej Ojczyzny, Europy
i całego świata. Modlić się będziemy szczególnie za rodziny i o umocnienie na drodze wiary.

Maryja w Fatimie przekazała nam Orędzie wzywające do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej, a także prośbę o nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, czyli zawierzenia się Jej Niepokalanemu Sercu i nabożeństwo I Sobót Miesiąca. Różaniec to jest nasza broń. To jest nasza tarcza. Aby przezwyciężać zło i grzech, korzystajmy z tego oręża. I nie tylko módlmy się o swoje zbawienie, ale też i o zbawienie drugiego człowieka, abyśmy zadośćuczynili za grzechy innych. Życzę wszystkim diecezjanom, aby ta inicjatywa przyczyniła się także do odkrycia skarbu, którym jest modlitwa różańcowa.

Czytaj więcej: Komunikat Biskupa Ełckiego dotyczący Inicjatywy „Różaniec Do Granic”

BIULETYN PARAFIALNY

Broszula informacyjna parafii pw Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach i Wigierskiego Areopagu Nowej Ewangelizacji

POGODA WIGIERSKA

Numeryczna prognoza pogody dla Wigier i okolic o bardzo wysokiej dokładności i sprawdzalności.

FACEBOOK

Oficjalny profil Klasztoru w Wigrach na portalu społecznościowy Facebook.

Polub nas by o wszystkim wiedzieć na bieżąco

Porządek mszy św. (od 1.10.2017)

Niedziela: 9:00 i 12:00 (czerwiec-wrzesień dodatkowo o 19:00). W Maćkowej Rudzie: 10:30.
W tygodniu: 7:30 i 18:30. W I sobotę miesiąca w Apartamentach Papieskich: 8:30.