Zdjęcie lotnicze
JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE
POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH
2023 Jesień - rekolekcje i dni skupienia
Wnętrze kościoła
ODWIEDŹ BOGA W JEGO ŚWIĄTYNI
ON CZEKA TU NA CIEBIE
previous arrow
next arrow

03.05 - Święto Królowej Korony Polskiej

Święto Królowej Korony Polskiej 3 maja

Święto Królowej Korony Polskiej w dniu 3 maja ustanowił w październiku 1923 roku, na prośbę episkopatu Polski, papież Pius XI.

Tytuł „Królowa nasza” w odniesieniu do Maryi pojawia się już w kronikach ks. Jana Długosza. W XVI w. Grzegorz z Sambora w dziele „Częstochowa” nazywa Matkę Bożą Częstochowską Królową Polski i Polaków, co świadczy wyraźnie o wczesnym kulcie Maryi jako Królowej Polski. W XVII w. tytuł „Królowa Polski” upowszechnia się dzięki włoskiemu jezuicie o. Juliuszowi Mancinellemu, który stwierdził wprost, że w czasie objawień Matka Boża powiedziała mu: „Nazywaj mnie Królową Polski”.

1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz, po cudownej obronie Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego, składa uroczyste ślubowanie, w którym obiera Maryję patronką narodu i oficjalnie nazywa Ją Królową Polski. Król Michał Korybut Wiśniowiecki 7 grudnia 1669 roku złożył Maryi Jasnogórskiej votum – serce ze złota, ozdobione drogocennym diamentem, oświadczając w ślubowaniu: „królestwem tym ... będę tak rządził, że i tron mój Tobie samej oddam i będę Cię uważał za swoją Panią i Najwyższą Królową, a nieustannie Twej opiece będę polecał lud ten przez Ciebie mi powierzony. (...) Wspieraj mnie i to Królestwo – już nie moje, lecz Twoje, we wszystkich utrapieniach (...)".

8 września 1717 roku, w obecności 200-u tysięcznej rzeszy pielgrzymów z całego kraju, biskup chełmski Krzysztof Jan Szembek dokonał koronacji obrazu jasnogórskiego. Uroczystości stał się wielką manifestacją czci dla Maryi Królowej Polski. Cześć tę potwierdził później zapis w konstytucji sejmowej z 1764 roku: „Rzeczpospolita Polska stwierdza, że jest do swej Najświętszej Królowej Maryi Panny w Obrazie Częstochowskim cudami słynącej zawsze nabożna i Jej protekcji w potrzebach doznająca”. Niemal wszyscy królowie polscy, przybywając wraz z dworami i rycerstwem przed obraz Królowej Polski, proszą Ją o opiekę nad narodem. W okresie zaborów pielgrzymki do tronu Królowej Polski stają się wielką manifestacją religijności i patriotyzmu. Tytuł „Królowa Polski” w czasie, gdy kraj ten został wymazany z mapy Europy nabiera szczególnego znaczenia. Dziesięć lat po upadku Powstania Styczniowego słynna wizjonerka Wanda Malczewska przekazuje następujące słowa Maryi: „Kocham Polskę, bo to moje królestwo. Nie zapomnę o was, a mój Syn nie da wam zginąć”.

Po odzyskanie niepodległości, w obliczu najazdu sowieckiego Episkopat Polski ponawia 27 lipca 1920 roku wybór Maryi na Królową polski: „Najświętsza Panno Maryjo, oto my, biskupi polscy (...) obieramy Cię na nowo naszą Królową i Panią i pod Twoją przemożna się uciekamy obronę”. Papież Pius XI, który wcześniej, jako nuncjusz w Warszawie, był świadkiem obrony przed najazdem sowieckim, w październiku 1923 roku, na prośbę polskiego Episkopatu, ustanowił dzień 3 maja świętem Królowej Korony Polskiej.

3 maja 1926 roku kobiety polskie, dziękując za odzyskana niepodległość, złożyły ślubowanie Królowej Polski i ofiarowały Jej insygnia władzy królewskiej – berło i jabłko. Kult Królowej Polski rozwija się nawet w latach okupacji hitlerowskiej. Młodzież akademicka - 23 maja 1943 roku – ponawia swoje ślubowania. Wśród podpisów pielgrzymów widnieje także nazwisko Karola Wojtyły.

W 300-setną rocznicę ślubów Jana Kazimierza, 26 sierpnia 1956 roku, milion pielgrzymów powtarza za bpem Michałem Klepaczem tekst ślubowania przygotowany przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, przebywającego w tym czasie w więzieniu: „Królowo Polski, przyrzekamy”.

W 1966 roku centralne uroczystości tysiąclecia Chrztu Polski odbywają się 3 maja na Jasnej Górze. Komunistyczne władze nie wyraziły zgody na przyjazd papieża Pawła VI. Uroczystościom przewodniczył więc, jako legat papieski, prymas Wyszyński. Złotą różę – wotum Pawła VI – złożył dopiero Jan Paweł II w czerwcu 1979 roku.

W tradycji chrześcijańskiej

Tytuł Królowej przyznała Matce Bożej tradycja chrześcijańska już w IV wieku. W liturgii tytuł ten spotykamy w modlitwach „Regina coeli” i „Salve Regina”. Maryja nazwana jest Królową także w Litanii Loretańskiej i w Różańcu. Kult Maryi jako Królowej uznawany jest w całym Kościele katolickim. W 1954 roku papież Pius XII ustanowił święto Maryi Królowej i w encyklice „Ad coeli Reginam” wyłożył naukę magisterium kościoła o królewskiej godności Matki Bożej. Podstawą biblijną tego tytułu są słowa anioła Gabriela, zapowiadające wieczne królowanie Syna Maryi oraz słowa św. Elżbiety, która nazwała Maryję „Matką swojego Pana”. Maryja – Służebnica Pańska – jest królową w ewangelicznym a nie politycznym znaczeniu tego słowa. Według Ewangelii służyć znaczy królować (por. Łk 22,24-40).

Królestwo Maryi obejmuje trzy aspekty:

  • najwyższe dostojeństwo, bo Najświętsza Maryja Panna przewyższa w godności wszystkie stworzenia;
  • władzę królewską, rozumianą jako możność rozdawania owoców odkupienia;
  • niewyczerpaną skuteczność wstawiennictwa u Syna i u Ojca.

Szczególny tytuł „Królowa Polski” wyraża przeświadczenie, że to, co powiedziano o królewskości Maryi znajduje potwierdzenie w dziejowym doświadczeniu naszego narodu i Ojczyzny.


Źródło: http://www.santo-subito.pl

Podobne wpisy...

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA: 9:00 12:00; X-V: 15:00(VI-IX: 19:00)

W Maćkowej Rudzie: 10:30.

W TYGODNIU: 7:30 (ADWENT: 7:00) i 18:30.

Wszystkie Nabożeństwa.

..ciut statystyki..

  • Odsłon artykułów 782430
  • Zakładki 25

logo Fundacji WIGRY PRO

Fundacja WIGRY PRO

Informacje o zwiedzaniu Klasztoru, klasztorny Refektarz - czyli nasza kuchnia oraz noclegi.

EremWigierski

Nasz profil na twitterze

 

Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Oficjalny profil na facebook.

mb.jpg
Shadow