Zdjęcie lotnicze
JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE
POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH
Wnętrze kościoła
ODWIEDŹ BOGA W JEGO ŚWIĄTYNI
ON CZEKA TU NA CIEBIE
417802439_878714620926703_1943220063134039531_n.jpg
previous arrow
next arrow
Orędzie Biskupa Ełckiego na Wielkanoc 2018

Orędzie Biskupa Ełckiego na Wielkanoc 2018

W te dni świąteczne z wielką radością i nadzieją głoszę wam: Chrystus Pan zmartwychwstał! On dziś staje przed nami i zachęca: „Odwagi! Jam zwyciężył świat! (J 16,33). W tych dniach zwycięstwa cieszmy się i radujmy, że Chrystus podeptał śmierć, a przez swoje zmartwychwstanie przyniósł nam życie i nieśmiertelność (por. 2 Tm 1.10).

Pragnę, aby ta Dobra Nowina dotarła do każdego mieszkańca naszej diecezji i przybywających na jej terenie, do każdej rodziny, każdego domu, a szczególnie tam, gdzie jest najwięcej cierpienia, biedy, lęku, strachu, opuszczenia. Pragnę, aby ta Dobra Nowina, że Jezus zmartwychwstał dotarła do Waszych serc i napełniła je nadzieją, gdyż nie jesteśmy już pod panowaniem grzechu, zła, ale zwyciężyła miłość Boża, która jest silniejsza niż zło, grzech i śmierć.

Z nadzieją w sercu, przyjmijmy łaskę nowego życia w Chrystusie i pozwólmy się odnowić przez miłość Boga, przez Jego miłosierdzie. Niech Jezus Zmartwychwstały mocą swojej miłości przekształca nasze życie przemieniając w nas nienawiść w miłość, zło w dobro, kłamstwo w prawdę, zemstę w przebaczenie, konflikty w pokój.

Z nadzieją w sercu, że i my zmartwychwstaniemy z całym Kościołem zaśpiewajmy radosne Alleluja!, uwielbiając Tego, Który pokonał śmierć, wyprowadził nas z niewoli do wolności, z ciemności do światła, z niewoli do odkupienia. Pozwólmy, by Pan Pokoju obdarzał nas swoim pokojem. Niech Jego błogosławiony pokój opromienia i umacnia wszystkie rodziny, naszą Ojczyznę i świat cały.

Z nadzieją w sercu stańmy się głosicielami i świadkami zmartwychwstałego Chrystusa jak niewiasty, które pośpiesznie przybiegły do uczniów, by im oznajmić, że Jezus Chrystus żyje. Jak uczniowie, którzy po spotkaniu ze zmartwychwstałym Panem dawali świadectwo o Jego zmartwychwstaniu.

Idźmy jak oni, aby głosić i świadczyć o zmartwychwstałym Chrystusie. Idźmy z mocą Ducha Świętego do tych wszystkich miejsc, gdzie żyje człowiek zastraszony, zagubiony, rozbity, który stracił wszelką nadzieję, brnie w grzechu, w nienawiści, trwa w ciemności. Idźmy do osób starszych, samotnych, do młodych, którym zdaje się, że nie mają przyszłości, do wszystkich, którzy stracili smak życia.  Idźmy i głośmy, dzielmy się tą prawdą, że Chrystus Pan powstał zmartwych i działa w swoim Kościele. On Żyje i pragnie zmartwychwstać w każdym człowieku, także tym, który pogrzebał nadzieję, utracił marzenia, zagubił prawdę, pomniejszył swą godność dziecka Bożego.

Niech pocieszające słowa samego Chrystusa: „Odwagi! Ja zwyciężyłem świat” pomagają zacząć od nowa z większą odwagą i nadzieją żyć radością zmartwychwstania.

Niech Duch Święty dotknie jeszcze raz naszych, oczyszczonych przez wielkopostną pokutę serc i napełni je odwagą wiary, mądrością pokory i wrażliwością miłości, byśmy stawali się niestrudzonymi świadkami zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.

Na czas radosnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i dawania świadectwo o Zmartwychwstałym i Miłosiernym Chrystusie zapewniam Was o mojej modlitwie i z serca błogosławię.

+ Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki


Źródło: http://diecezja.elk.pl.

Podobne wpisy...

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA: 9:00 12:00; X-V: 15:00(VI-IX: 19:00)

W Maćkowej Rudzie: 10:30.

W TYGODNIU: 7:30 (ADWENT: 7:00) i 18:30.

Wszystkie Nabożeństwa.

..ciut statystyki..

  • Odsłon artykułów 827664
  • Zakładki 25

logo Fundacji WIGRY PRO

Fundacja WIGRY PRO

Informacje o zwiedzaniu Klasztoru, klasztorny Refektarz - czyli nasza kuchnia oraz noclegi.

EremWigierski

Nasz profil na twitterze

 

Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Oficjalny profil na facebook.

mb.jpg
Shadow