JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE
POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH
ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZ
ODWIEDŹ BOGA W JEGO ŚWIĄTYNI
ON CZEKA TU NA CIEBIE
previous arrow
next arrow
Slider

Kongres Ruchu EUROPA CHRISTI

EUROPA CHRISTI
IV Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi - Mundus Christi”
Wartości chrześcijańskie podstawą ładu międzynarodowego

Wartości cywilizacyjne dla Trójmorza – o powrót do normalności

Pokamedulski Klasztor w Wigrach
Wigry, 17-19 lipca 2020 r.

17 lipca

15.00
  • Otwarcie – Ks. dr Jacek Nogowski (prezes Fundacji Wigry)
  • Wprowadzenie – ks. inf. dr Ireneusz Skubiś (Moderator Ruchu „Europa Christi”) – Polska przedmurzem chrześcijaństwa
  • Abp Stanisław Gądecki – Słowo Przewodniczącego KEP
  • Minister Wojciech Murdzek – słowo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Jarosław Zieliński – słowo Posła na Sejm RP
Panel I
W 100. rocznicę urodzin św.  Jana Pawła II i roku beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego

16.00 – Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (PAN O. Lublin) – Wkład Stefana Kardynała Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II w normalizację stosunków między Państwem a Kościołem w Polsce po II wojnie światowej

16.30 – Wystąpienie Pana Ministra Wojciecha Murdzka –Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

17.00 – Jarosław Schabieński (IPN Białystok) – Jan Paweł II a Solidarność

17.30 – Dyskusja

18.30 – Msza św. w kościele parafialnym

18 lipca - Godność jako element stabilizacyjny osoby, rodziny i narodów

Panel II - Relacja Kościół-Państwo jako narzędzie obrony godności i normalności

 9.30 – Msza św. w kościele parafialnym pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Stanisława Gądeckiego

10.20 – Ks. dr Jacek Nogowski – Dobro wspólne podstawą poszanowania człowieka w kontekście wyzwań społecznych

10.40 – Dr Agnieszka Romanko (KUL) – Zasada niezależności i autonomii Kościoła i Państwa w nauczaniu społecznym Kościoła

11.00 – Dyskusja

11.15 – Przerwa

11.30 – Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (PAN O. Lublin) – Podstawowe zasady relacji Kościół-Państwo w Polsce według Konkordatu i Konstytucji RP

12.00 – Mec. Marek Markiewicz – Aktualne problemy związane ze stosowaniem Konkordatu w Polsce

12.30 – Dyskusja

13.00 – Przerwa obiadowa

Panel III - Obrona godności osoby

14.30 – Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL – Prawo wiernych chrześcijan do sakramentów świętych

14.50 – Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL – Nauczanie religii w polskich szkołach publicznych

15.10 – Ks. dr hab. Paweł Kaleta (KUL)– Zdolność Kościoła do samofinansowania się wobec kryzysu ekonomicznego wynikającego ze stanu epidemii w Polsce. Aspekty prawne

15.30 – Dyskusja

15.45 – Przerwa kawowa

16.00 – ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW) – Przyczyna sprawcza zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim

16.30 – Prof. dr hab. Ryszard Maciejewski (UM w Lublinie) – Aktualne problemy dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków

17.00 – Dyskusja

19 lipca

Panel IV - Fundamenty dla Trójmorza

9.00 – Dr Pavol Mačala (Słowacja), Szkic realizmu wiary płuca wschodniego Europy św. Jana Pawła II

9.20 – Dr Jan Parys, Trójmorze w Europie

9.40 – Dr Jacek Bartosiak (Instytut „Strategy & Future”), Rzeczpospolita jako oddzielny biegun cywilizacyjny w tej części świata

10.00 – Paweł Nierada (I wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego), Wspólnota gospodarcza Trójmorza – potencjał i potrzeby inwestycyjne regionu Trójmorza

10.20 – Lech Kołakowski (Poseł na Sejm RP; Komisja do Spraw UE oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Trójmorza), Infrastruktura Trójmorza – perspektywy i szansa na przyszłość

10.40 – Dr Henryk Siodmok, Wytyczne dla Konstytucji Trójmorza

11.05 – Dyskusja

11.30 – Podsumowanie i zakończenie – ks. inf. dr Ireneusz Skubiś (Moderator Ruchu „Europa Christi”)

12.00 – Msza św. w kościele parafialnym pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Stanisława Gądeckiego

Patronat honorowy:

Kard. Stanisław Dziwisz, Abp Stanisław Gądecki, Bp Jerzy Mazur Biskup Ełcki

Organizatorzy:
  • Fundacja „Myśląc Ojczyzna”
  • Fundacja Wigry Pro
  • Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach
  • Program „Niepodległa” na lata 2017-2022
  • Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL
Patroni medialni :
Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Martyria, Radio Białystok, Radio 5

Kongres będzie transmitowany on-line: youtube.com/ParafiaWigry

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA: 9:00 12:00; 15:00!;
(czerwiec-wrzesień dodatkowo o 19:00).

W Maćkowej Rudzie: 10:30.

W TYGODNIU: 7:30 (ADWENT: 7:00) i 18:30.

Wszystkie Nabożeństwa.

logo Fundacji WIGRY PRO

Fundacja WIGRY PRO

Informacje o zwiedzaniu Klasztoru, klasztorny Refektarz - czyli nasza kuchnia oraz noclegi.

EremWigierski

Nasz profil na twitterze


Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Oficjalny profil na facebook.

Shadow
Slider